Site Loader
Rock Street, San Francisco

Tunay na isang halimbawa ng makasaysayang sining ang
akdang Madaling Kuwento pagka’t hindi lang dahil pinapakita nito ang
sari-saring mga karanasan at kaisipan ng mga tao noon. Ang tunay na dahilan
para sa akin ay dahil ubod ng hirap hanapin ang mga gawang kopya ng nobelang
ito. Kailangangang ikutin ang buong NCR para lamang sa isang librong nagawa
noong 1909. Noong nabili ko ung libro, nagtaka ako, at napaisip habang
pinagmamasdan ko ang libro. Paano iikutin ang kuwento sa mga imaheng nakalagay
sa takip ng librong ito? May patay na ibon at 2 lalakeng mukhang galing pa
noong panahon pa ng mga mananakop. Nakakabahala rin na kahit sa simula palang
mabagal ang daloy ng kuwento, maraming mga karakter ang pinapakilala at mga
sinasabing “sub plots” ang winiwika ng nobela.

Sa simula ng istorya, pinokus nila ang salitang “Siyudad”
na kung saan sinasabi nila rito na “nang mga unang sandal, ang kasayahang
idaraos sa kaniyang loob ay matunog at balitang-balita, hatid ng mga taong
panauhin n gating pampangin at diumano’y dadayuhin naman ng mga tagaibayong
dagat—ay karapat-dapat ngang tawagin ng siyudad o magaling pang tawagin na
lamang ng ‘lambat ng mga matang dilis’…” Malakas ang hugot ng mga linyang ito
para sa akin pagka’t sa panahon na ito pokus lamang tayo kung saan magarbo,
kung saan sikat, kung saan maraming foreigners,
at hindi tumingin muna sa kung ano ang kabuuan ng ating bansa, ang lupang
tinatayuan mo.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Nakakakuha  ren ng
atensyon ang mga “sub-plots” na nilagay ni Regalado. Sa bawat tauhan ay may
storyang binubunyag tungkol sa kanila. Sa maliit mang mga karakter tulad ni
Mang Marcos at G. Delgado, naipakita ni Regalado ang kaisipan at ugali ng
dalawa. Halimbawa, si G. Delgado ay isang mapagmahal na ama kay Nieves, kaya’t
nung mahuli niya ang dalawang magkasintahan na nagtatalik, puno nang galit ang
nanguna sa kanyang puso’t isipan pagka’t kinuha ng lalakeng iyon ang puri ng
kanyang anak. Ngunit dahil sa pag-ibig ng kanyang anak kay Daniel at ganun rin
si Daniel sa anak niya, minungkahi ni G. Delgado na magpakasal na silang
dalawa, sa dahilan na “ang nangyari ay nangyari na” wika niya.

Iba’t ibang klaseng pag-ibig ang pinaramdam sa kuwento.
Inilarawan ng akda, sa gitna ng makukulay at dramatikong tagpuan at pangyayari,
ang mga damdaming tulad ng kilahil, pangamba, kaligayahan, tuwa, kalungkutan,
galit, himutok, dusa, lumbay, kawalang-pag-asa, at iba pang kaugnay na emosyon
ng mga tauhang pinamamayanihan ng isang lakas na hindi maipaliwanag ng isipan.
Ang halimbawa ng pag-ibig ng ‘di pagkakaintindihan ay tulad ng kina Mauro’t
Luisa at Nieves at Daniel. May mga hadlang man sa mga puso nila at problema
ngunit sa huli ang pag-ibig nila sa isa’t isa ay namuno. Ngunit para kay Daniel,
hindi na niya naabutan ang kanyang asawa. Para naman kay Roman at Sision, sa
kahabaan ng istorya, kahit namatay si dalawa sa gitna ng kuwento, naipakita
nila na kamatayan at hindi ibang tao o ang makasariling damdamin ang naglayo
kina Roman at Sision.

Post Author: admin

x

Hi!
I'm Eunice!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out