Site Loader
Rock Street, San Francisco

Hoofdstuk 1:

Hoe zijn ze in de eerste instantie aan de macht gekomen ?

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Nadat de vader van Kim Jong-un, Kim
Jong-II dood is gegaan door een hartaanval in het jaar 2011, kreeg Kim Jong-un
de macht over Noord-Korea

Op 24 december 2011 een week na de dood
van zijn vader werd Kim Jong-un de nieuwe leider van Noord-Korea.Hij was de
opperste leider van de revolutionnaire strijdkrachten.

Kim
Jong-un was op 8 januari 1983/1984 geboren (we weten niet zeker want hun
persoonlijke leven is te prive) Hij is vanaf 2011 tot heden een Noord-Koreaanse
politicus. Hij was één van de 3 kinderen van Kim Jong-il. Hij had een meisje en
een jongen. Vanaf 2010 zagen de andere analisten ook dat Kim Jong-un aan de
macht zal komen want hij was heel erg met zijn vader. Hij ging met zijn vader elke
plaats die hij ging.

Op 8
oktober 2010 maakte de Noord-Koreaanse regering bekend dat Kim Jong-un de
opvolger zal zijn van zijn vader Kim Jong-il

Op 27
december 2010 werd Kim Jong-un tot viersterrengeneraal benoemd.

Op 12
april 2012 werd Kim Jong-un benoemd als eerste secretaris van de arbeidspartij.

Op 13
april 2012 had hij zijn vader gevolgd als voorzitter voorzitter van de
Nationale Defensiecommissie van de Democratische Volksrepubliek Korea en de
staatshoofd van Noord-Korea.

Op 29
juni 2016 werd hij de nieuwe voorzitter van de commisie voor staatszaken van de
Democratische Volksrepubliek Korea.

In de
jaren 1944 tot en met 1948 was Noord-Korea geleid door Kim II-sung. Na zijn dood ging de macht in handen van zijn zoon
Kim Jong-il. Na Kim Jong-il’s dood ging het in handen van zijn jongste zoon Kim
Jong-un.

Kim Jong-un werd vicepresident van de
Centrale Militaire Commisie en kreeg een zetel in het Centrale Comité.

Zijn opa Kim II-sung werd de eeuwige president
genoemd, die titel was alleen voor hem weggelegd. Zijn zoon en kleinzoon konden
niet president worden.

 

 

 

Kim Il-sung (1912-1994)

Kim Il-sung is de eerste stichter van het huidige
Noord-Korea. Hij was een guerrillastrijder (iemand die deelt uitmaakt van
ongeregelde troepen/partijganger). Hij vocht tegen de Japanse bezetting van
Korea (1910-1945). Later vocht hij in het Sovjetleger en ging zich vestigen in
het noorden van Korea. In 1948 heeft hij samen met andere communistische
leiders de Democratische Volksrepubliek Korea gesticht. De Korea-Oorlog begon
toen Kim II-sung het zuiden van Korea wilde veroveren maar dat lukte hem niet. Nadat
de oorlog af was in 1953 werd er een wapenstilstand getekend. Korea werd door
Kim II-sung als communistisch geleid.

Kim Jong-Il (1941-2011)

Kim Jong-Il was na de dood van zijn vader de opvolger en kreeg als taak om
president te worden van Noord-Korea heeft. Kim Jong-un had ook een militaire
achtergrond net als zijn vader. Het leven en te kort aan nieuws van Kim Jong-II
lijde dat we niet genoeg info hebbenIn. In 1944 werd hij leider van het land. Hij
handelde veel met Rusland en China. Zijn relatie met de VS was elke keer
slechter en in 2002 begon Noord-Korea met haar nucleaire programma’s. Hij was
in 2011 dood gegaan door een ziekte(is niet benoemd), maar er is gezegd dat hij
al jaren dood was dat hij door een andere persoon was overgedekt.

 

Kim Jong-un (1983-nu)

Kim
Jong-Il heeft zijn land achtergelaten voor zijn jongste zoon Kim Jong-un. Na de
dood van Kim Jong-Il (zijn vader) werd Kim Jong-un de opperste leider van de
strijdkrachten. Dat betekende dat hij ook heel Noord-Korea mocht besturen..
Sindsdien leven ze op gespannen voet met elkaar. Kim Jong-un liet meteen zijn
vijanden in de politiek verwijderen en een eind maken aan hun leven. Hij is
getrouwd met Ri Sol-ju en ze hebben een dochter (de naam en haar jaar is niet
bekend). Maar dat is niet zeker omdat in Noord-Korea de persoonlijke
levenssfeer van Kim Jong-un te prive is..

 

 

Post Author: admin

x

Hi!
I'm Eunice!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out